16X9

LISTA E DONATORËVE PËR VITIN 2020

TË RENDITUR SIPAS FSHATRAVE

SKJE

LAGJA (MAHALLA) Demirej, Lubanej, Perej, Hutej

 1. Mehmet Demiri……….$100
 2. Brahim Demiri………..$150
 3. Nefail Lubani………….$100
 4. Skender Pera…………$100
 5. Qamil Demiri………….$500
 6. Adnan Huti…………….$100
 7. Nefail Pera…………….$100
 8. Valdet Pera……………$100

ARBENSH

LAGJA (MAHALLA) Kovaçej, Lekperej, Dodej, Priftej, Gjeçbritej, Gjençiq

 1. Safet Doci ……….$400
 2. Mirsad Kovaci…..$550
 3. Nefail Gjecbritaj..$100
 4. Musa Cheka……..$300
 5. Miz & Sel Doda…$300
 6. Hajrullah Doda….$100
 7. Hasan Kovaci……$200
 8. Lulzim Popi………$100
 9. Hasim Kovaci……$500
 10. Nefail Doda………$205
 11. Musa Lekperi……$100
 12. Halil Popi………….$100

OSTROSI I MADH

LAGJA (MAHALLA) Curej, Perashej, Cukej, Berjashej, Gjenashej, Markashej, Bolej, Maxhurej, Gerdoç

 1. Driola Cura…….$200
 2. Mevlyd Boli…………$100
 3. Adem Cuka…………$400
 4. Nefail Perashi………$200
 5. Hysen Kraja…………$250
 6. Bekim Berjashi…….$200
 7. Dul Perashi………….$200
 8. Rizo Boli……………..$100
 9. Milaim Gerdoci……..$50
 10. Isuf Cura…………….$100
 11. Osman Markashi….$100
 12. Hysein Cuka………..$100
 13. Dul Boli……………..$100
 14. Metmir Boli…………$500
 15. Caf Boli………………$200
 16. Xhevat M. Kraja…..$100
 17. Kujtim Cura…………$100
 18. Mirsad Gerdoci…….$50
 19. Agim Markashi……..$100
 20. Arben Cura………….$200
 21. Valdet Boli……………$100
 22. Gazmend Perashi..$100

OSTROSI I VOGËL

LAGJA (MAHALLA) Veliq, Kanaq, Hardoj

 1. Isuf Ceka………………….$200
 2. Brahim Ceka……………..$200
 3. Mirsat Kanaqi…………….$200
 4. Qamil Ceka……………….$200
 5. Osman Kanaqi…………..$100
 6. Fadil Nikezi……………….$100
 7. Nazime Ardolli Lleshi….$100
 8. Naim Haxhimurati………$101
 9. Zenel Ceka……………….$200
 10. Samih Kanaqi……………$200
 11. Arben Ceka………………$150
 12. Mirsad Ceka……………..$150
 13. Shaban Ceka…………….$50
 14. Lano Ardolli………………$100

MARTIQ

LAGJA (MAHALLA) Qyrjan, Sjerç, Ramushej, Kacej, Runj

 1. Nazim Hoxha……….$100
 2. Agim Cana…………..$150
 3. Enver Mujeziqi……..$200
 4. Muhamet Braca……$100
 5. Nexhat Ceja………..$100
 6. Violeta Mujeziqi……$50
 7. Imer Hoxha…………$100
 8. Semir Husiqi……….$100
 9. Agim Hoxha………..$150
 10. Jusuf Kaca………….$100
 11. Musa Hoxha………..$100
 12. Smajl Ramusha……$100
 13. Amir Canaj…………..$100
 14. Enver Ramushi…….$200
 15. Hamid Alaj…………..$100
 16. Naim Husiqi…………$250
 17. Nermin Bajraktari….$100

BOBOSHT

LAGJA (MAHALLA) Bobosht, Blac

 1. Smail Lika………………..$800
 2. Skender Subashi………$100
 3. Hajrullah Lika……………$500
 4. Brian Hajdari…………….$100

KËSHTENJË

LAGJA (MAHALLA) Kështenjë, Dragaviq, Kolec, Matguesh

 1. Ismet H Draga………..$100

FTJAN

LAGJA (MAHALLA) Ftjan

 1. Enver Gjina……………………$350
 2. Hajrudin Muja…………………$200
 3. Enver/Mejreme Mustafiq….$100
 4. Reshit Gjina……………………$200
 5. Mehmet Fteja………………….$200
 6. Mersim Mustafiq………………$100

MURIQ

LAGJA (MAHALLA) Besë, Muriq, Pinç, Rjep

 1. Ramo Besi………..$200
 2. Musa Luka………..$600
 3. Shuqo Braca……..$200
 4. Vahid Selmani……$200
 5. Ahmet Vela……….$100
 6. Ali Pali……………..$200
 7. Max Muriqi………..$200
 8. Murat Vela…………$100
 9. Elvira Vela…………$200
 10. Smajl Pali………….$100
 11. Xhevat Vela……….$100

LJARE

LAGJA (MAHALLA) Ljare, Brisk

 

 1. Bajram Mehoviq……………$100

TË TJERË

 1. Mirsad Salaj……….$100
 2. Edin/Edina Vuliq….$200
 3. Naim Taipi…………..$50
 4. Anonim……………….$21