16X9

LISTA E PËRSONAVE QË KANË PAGUAR ANTËTARSINË E

SHOQATËS KRAJA PËR VITIN 2021

TË RENDITUR SIPAS FSHATRAVE

ANTARSIA PËR VITIN 2021 ËSHTË $100.00

 

SKJE

LAGJA (MAHALLA)- Demiraj, Lubanej, Perej, Hutej

 1. Xhemal Demiri
 2. Mehmet Demiri
 3. Adnan Huti
 4. Nefail Lubani
 5. Skender Pera
 6. Qamil Demiri
 7. Brahim Demiri
 8. Muhamet Lubani
 9. Fatmir Pera
 10. Nefail Pera
 11. Selatin Tahiri

 

ARBNESH

LAGJA (MAHALLA)- Kovaçej, Lekperej, Dodej, Priftej, Gjeçbritej, Gjençiq

 1. Musa Lekperi
 2. Lulzim Popi
 3. Zija Kovaci
 4. Dul Kovaci
 5. Mirsad Kovaci
 6. Safet Doci
 7. Agim Gjecbritaj
 8. Ilir Gjecbritaj
 9. Isejn Kovaci
 10. Xhelal Lekperi
 11. Nefail Doda
 12. Xhevdet Doda
 13. Agim Gjenciqi
 14. Hajrullah Doda
 15. Ismet Popi
 16. Afrim Popi
 17. Musa Gjecbritaj
 18. Baki Gjecbritaj
 19. Vedat Gjenciqi

OSTROSI I MADH

LAGJA (MAHALLA) Curej, Perashej, Cukej, Gjenashej, Berjashej, Markashej, Bolej, Maxhurej, Gerdoç

 1. Bekim Berjashi
 2.  Hysen Kraja
 3. Besmir Perashi
 4. Mevlyd Boli
 5. Ardit Boli
 6. Arben Cura
 7. Naser Boli
 8. Agim Markashi
 9. Smajl H. Perashi
 10. Beqir Perashi
 11. Dul Boli
 12. Nefail Perashi
 13. Dul Perashi
 14. Agim Cura
 15. Mehmet Perashi
 16. Osman Markashi
 17. Caf Boli
 18. Isuf Cura
 19. Hysen S. Cuka
 20. Sal Gjenashi
 21. Kastriot Gjenashi
 22. Gazmend Perashi
 23. Xhemal Perashi
 24. Qerem Perashi
 25. Veli Cura
 26. Zaim Cura
 27. Lan Gjenashi
 28. Agron Gjenashi
 29. Bajram Gjenashi
 30. Osman Boli
 31. Rizo R. Boli
 32. Milaim Perashi
 33. Hysen Cuka

OSTROSI I VOGËL

LAHJA (MAHALLA) Veliq, Kanaq, Hardoj

 1. Naim Haxhimurati
 2. Samih Kanaqi
 3. Arben Ceka
 4. Mirsad Ceka
 5. Qerem Subrahimi
 6. Musa Ardolli
 7. Muhamet Nikezi
 8. Brahim Subrahimi
 9. Zenel Ceka
 10. Isuf Ceka
 11. Xhemal Ceka
 12. Qamil Ceka
 13. Sait Bajraktari

 

MARTIQ

LAGJA (MAHALLA) Qyrjan, Sjerç, Ramushej, Kacej, Runj

1, Abaz Ceja

2 Halil Kaca

3.Musa Hoxha

4. Agim Hoxha

5. Hamid Alaj

6. Agim Cana

7. Ismet Bajraktari

8. Enver Mujeziqi

9. Enver Ramusha

10. Gzim Mujziqi

11. Beqir Mujziqi

12. Nazim Hoxha

13. Naser Ceja

14. Arben Hoxha

15. Nexhat Ceja

16. Imer Hoxha

17 Smajl Ramusha

 

 

BOBOSHT

LAGJA (MAHALLA) Bobosht, Blac liharej

 1. Besim Lika
 2. Dino Tafa
 3. Fadil Lika
 4. Smajl Lika
 5. Mirsad Demiri
 6. Zaim Hajdari
 7. Shyqyri Tafa

 

KËSHTENJË

LAGJA (MAHALLA) Kështenjë, Dragaviq, Kolec, Matguesh

 1. Hajredin Koliqi
 2. Bledi Bardhi
 3. Kremtim Koliqi
 4. Safet Vukaj
 5. Musa Draga
 6. Imer Draga
 7. Smajl Koliqi
 8. Mehmet Biba

 

FTJAN

LAGJA (MAHALLA) Ftjan

 1. Safet Mustafa
 2. Hajredin Muja
 3. Mersim Mustafa
 4. Shaban Mustafa

 

MURIQ

LAGJA (MAHALLA) Besë, Muriq, pinç, Rjeps

 1. Rifat Luka
 2. Ahmet Vela
 3. Shuqo Braca
 4. Selatin Vela
 5. Murat Vela
 6. Hamz Hoxha
 7. Hajredin Xhaferi
 8. Shaban Hoxha
 9. Muja Muriqi
 10. Musa Luka
 11. Sylejman Vela

 

LJARE

LAGJA (MAHALLA) Ljare, Brisk

1 Zijad Mariseni

TË TJERËT

1. Armend Hasanaga (Ulqin)

2. Albert Salaj (Ana e Malit)

3. Fatmir Suka (Ana e Malit)

4. Marko Kepi (Shkoder)

5. Suad Gjeka (Ana e Malit)

6. Arlind Ujkashi (Ana e Malit)

7. Muhamet Osmani (Ana e Malit)

8. Valdet Luka (Ana e Malit)

9. Dardan Beslica