16X9

LISTA E PËRSONAVE QË KANË PAGUAR ANTËTARSINË E

SHOQATËS KRAJA PËR VITIN 2020

TË RENDITUR SIPAS FSHATRAVE

ANTARSIA PËR VITIN 2020 ËSHTË $100.00

SKJE

LAGJA (MAHALLA)- Demiraj, Lubanej, Perej, Hutej

 1. Skender Pera
 2. Nefail Lubani
 3. Xhemal Demiri
 4. Hasan Demiri
 5. Adnan Huti
 6. Rifat Pera
 7. Brahim Xhelal Demiri
 8. Fatmir Pera
 9. Muhamet Lubani
 10. Xhemal Lubani
 11. Shyqiri Lubani
 12. Qamil Demiri
 13. Nefail Pera

ARBNESH

LAGJA (MAHALLA)- Kovaçej, Lekperej, Dodej, Priftej, Gjeçbritej, Gjençiq

 1. Baki Gjeçbritaj
 2. Mirsad Kovaçi
 3. Safet Doçi
 4. Nefail Doda
 5. Osman Lekperi
 6. Lulzim Popi
 7. Egzon Doda
 8. Agim Gjençiqi
 9. Beqir Gjençiqi
 10. Vedat Gjençiqi
 11. Dul Kovaçi 
 12. Smail Gjeçbritaj
 13. Xhevdet Doda
 14. Zenel (I) Doda
 15. Mus Lekperi
 16. Agim Gjeçbritaj
 17. Xhemal R. Kovaçi
 18. Xhelal Lekperi
 19. Hysen Kovaci
 20. Naser Popi
 21. Ilir Gjecbritaj
 22. Rifat Lekperi
 23. Ismet Doda
 24. Muhamet Doda
 25. Halil Popi

OSTROSI I MADH

LAGJA (MAHALLA) Curej, Perashej, Cukej, Gjenashej, Berjashej, Markashej, Bolej, Maxhurej, Gerdoç

 1. Xhevat Markashi
 2. Dul Perashi
 3. Bajram Gjenashi
 4. Fadil Markashi
 5. Hysen Kraja
 6. Bekim Berjashi
 7. Nefail Perashi
 8. Caf Boli
 9. Arben Cura
 10. Osman Markashi
 11. Xhevat Berjashi
 12. Riza Boli
 13. Dul Boli
 14. Besmir Perashi
 15. Mevlyd Boli
 16. Muharrem Boli
 17. Agim Perashi
 18. Valdet Boli
 19. Agron Gjenashi
 20. Xhafer Berjashi
 21. Adem Cukaj
 22. Zaim Gerdoci
 23. Hajredin Gerdoci
 24. Isuf Cura
 25. Besim Berjashi
 26. Gazmend Perashi
 27. Naser H Boli
 28. Veli Cura
 29. Bajram Gjenashi

OSTROSI I VOGËL

LAHJA (MAHALLA) Veliq, Kanaq, Hardoj

 1. Arben Ceka
 2. Mirsad Ceka
 3. Samih Kanaqi
 4. Naim Haxhimurati
 5. Musa Ardolli
 6. Bashkim Ardolli
 7. Fadil Ardolli
 8. Muhamet Nikezi
 9. Isejn Haxhimurati
 10. Florim Ardolli
 11. Mehmet Ardolli
 12. Hysen Rexha
 13. Sait Bajraktari

MARTIQ

LAGJA (MAHALLA) Qyrjan, Sjerç, Ramushej, Kacej, Runj

 1. Hamid Alaj
 2. Naim Husiqi
 3. Gzim Mujaj
 4. Sylejman Ramusha
 5. Abaz Çeja
 6. Smail Ramusha
 7. Enver Mujeziqi
 8. Lan Braca
 9. Nazim Hoxha
 10. Urim Marku
 11. Musa Hoxha
 12. Agim Hoxha
 13. Edi Kaca
 14. Agim Cana
 15. Beqir Muja Mujeziq
 16. Lulzim Cana

BOBOSHT

LAGJA (MAHALLA) Bobosht, Blac

 1. Zaim Hajdari
 2. Shaban Subashi
 3. Smail Lika
 4. Sead Subashi
 5. Kujtim Duraku
 6. Gzim Demiri
 7. Xhevdet Lika
 8. Skender Subashi

KËSHTENJË

LAGJA (MAHALLA) Kështenjë, Dragaviq, Kolec, Matguesh

 1. Senad Vuka
 2. Asmir Draga
 3. Osman Vuka
 4. Sulejman Draga
 5. Shpetim Bardhi
 6. Ismet H Draga

FTJAN

LAGJA (MAHALLA) Ftjan

 1. Enver Gjina
 2. Mirsad Gjina
 3. Safet Mustafa
 4. Nail Bogdani
 5. Agim Muja
 6. Salih Gjina
 7. Shaban Mustafa

MURIQ

LAGJA (MAHALLA) Besë, Muriq, pinç, Rjeps

 1. Sylejman Vela
 2. Ahmet Vela
 3. Shuqo Braca
 4. Ramo Besi
 5. Selatin Vela
 6. Rifat Luka
 7. Musa Luka
 8. Hajredin Vela
 9. Hamz Hoxha
 10. Murat Vela

LJARE

LAGJA (MAHALLA) Ljare, Brisk

 1. Safet Mariseni
 2. Zijad Mariseni
 3. Sylejman Musoviq

TË TJERËT

 1. Valdet Luka
 2. Mimoza Pliku
 3. Skender Radonciq
 4. Fatmir Shega
 5. Ari Ujkashi