16X9

INFORMACION RRETH SH.A. “KRAJA”

 I N F O R M A C I O N    RRETH  SH.A. “KRAJA” Hamid Alaj   Udhëheqësia e Shoqata Atdhetare “Kraja”, duke u mbështetur në rregulloren e Shoqatës në fjalë, që nga formimi i saj (26 Janar 1992) e deri më sot e këndej parasheh që në bazë të këtij informacioni të bëjë me…